Förhindra vägglöss när du resa

Förhindra vägglöss

Det är möjligt att minimera risken för angrepp av vägglöss och förhindra att vägglöss kommer in i ditt hem. Det finns dock inget hundraprocentigt skydd mot vägglöss eftersom de kan spridas på många olika sätt. På grund av sin ringa storlek kan vägglöss föras in obemärkt genom begagnade möbler, ditt eget eller någon annans bagage … Läs mer